Informacja o zakończeniu świadczenia usługi

Z dniem 1.01.2019 dostawca zaprzestaje świadczenia usługi „Własna Strona Firmowa”. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi kalendarza zamknięcia usługi oraz procedury wymaganej celem zachowania swojego adresu internetowego i strony internetowej.

W jaki sposób działa usługa do dnia 1.01.2019?

Do chwili zaprzestania świadczenia usługi możesz normalnie korzystać z edytora swojej strony internetowej oraz tworzyć i usuwać konta poczty elektronicznej. Po zaprzestaniu świadczenia usługi, Twoja strona internetowa będzie nadal działać, ale nie będzie już możliwe wprowadzanie na niej żadnych zmian.

Co stanie się z moją stroną internetową po 1.01.2019?

Twoja strona internetowa, utworzona w ramach usługi „Własna Strona Firmowa”, będzie dalej utrzymywana na naszych serwerach do dnia 31.03.2019. W tym czasie strona internetowa oraz poczta elektroniczna będzie działać poprawnie; nie będzie jedynie możliwości zmiany ani dodawania nowych treści na stronie.

Co zrobić, aby zachować swoją stroną stronę internetową po 31.03.2019?

Aby dalej korzystać ze swojego adresu internetowego i strony internetowej po tej dacie, należy przenieść ją do innego dostawcy usług, takiego jak AfterMarket.pl, AZ.pl, Home.pl, Nazwa.pl albo OVH.pl. Do przeniesienia usługi potrzebne będą następujące informacje:

U nowego dostawcy należy skorzystać z opcji „Transferuj domenę”, aby przenieść swój adres internetowy (korzystając z otrzymanego kodu autoryzacyjnego), a następnie wykupić u niego konto hostingowe i umieścić na nim pliki HTML swojej strony internetowej. Dokładny sposób wczytania plików HTML na nowy serwer zależy od wybranego dostawcy, i jest zazwyczaj opisany w serwisie pomocy dostawcy.

Wskazane powyżej informacje niezbędne do przeniesienia usługi otrzymasz od nas w osobnej wiadomości e-mail na początku stycznia 2019 roku. Jeśli jednak chcesz przenieść swoją usługę już wcześniej, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@wlasnastronafirmowa.pl .